Naar een ergonomische verantwoorde planning

De impact van een goede personeelsplanning in onregelmatige diensten wordt ontzettend vaak onderschat. Er is niet één zaligmakend type ploegenrooster dat een einde maakt aan de risico’s die verbonden zijn met nachtarbeid, maar een verantwoord ergonomisch rooster zorgt er mede voor dat nachtarbeid aanzienlijk minder zwaar wordt.  Een goede planning voorkomt te lange diensten en overwerk. Door lange diensten en extra overwerk krijgen nachtwerkers minder mogelijkheid tot herstel. Door lange diensten word je ook langer blootgesteld aan de vermoeidheidsfactoren tijdens nachtarbeid zelf. Goede herstelmogelijkheden zijn dus van groot belang om de schadelijke effecten van nachtdiensten binnen de perken te houden.

Naast het roosterontwerp,moet uiteraard ook de personeelsbezetting tijdens de nacht zowel kwalitatief als kwantitatief in orde zijn. Een goede planning garandeert naast voldoende rust ook dat er steeds voldoende mensen met de juiste kennis in de nachtdienst aanwezig zijn. Met voldoende mensen is het veiliger werken en krijgen werknemers de mogelijkheid om de broodnodige pauzes te nemen. Onderzoek naar de ervaren vermoeidheid toont bijvoorbeeld dat nachtarbeiders zich opmerkelijk fitter en alerter voelen wanneer zij ongeveer halverwege hun dienst een pauze hebben genomen van ongeveer een half uur.

Kortom, in de ontwikkeling van uurroosters kunnen je planners er op verschillende manieren voor zorgen dat onregelmatige uurroosters zowel fysiek, psychologisch en sociaal gezonder worden. Goed opgeleide planners met de juiste kennis van ergonomische (vuist)regels kunnen helpen om de ongemakken van werken in de nacht aanzienlijk te verminderen.

Deel dit: