“Onze aandacht voor nachtarbeid geen eenmalige oefening.”

In 2014 werd het Universitair Medisch Centrum Groningen gekozen tot Nachtwerkgever van het Jaar. Wij blikten recent met HR Directeur Laura de Jong kort terug op de verkiezing en op het belang van structurele managementaandacht voor nachtarbeid in het ziekenhuis.

“Het was niet zo dat het ziekenhuis trilde op haar grondvesten toen we werden verkozen tot Nachtwerkgever van het Jaar. We hebben hier 12.000 medewerkers en het duurt ook wel even voordat je die communicatief allemaal bereikt. Maar we hebben er met name in De Nacht van de Arbeid wel bij stilgestaan en met de dienstdoende mensen in verpleging en beveiliging een feestelijke bijeenkomst gehad. Als management vonden we het bijzonder om oprechte aandacht te kunnen geven aan de mensen die ’s nachts werken. Nachtarbeid wordt toch in een hele andere sfeer verricht dan het werk overdag in dit ziekenhuis. Door een rondje te lopen over alle afdelingen, het hele proces te zien en met de medewerkers te praten krijgt men de aandacht en voelt men de erkenning van het management voor dit werk. Dat is ons zeer goed bevallen.”, blikt Laura de Jong terug op 2014.

“We nemen het werken in de nachtdienst heel serieus. In dit ziekenhuis richten we ons steeds meer op complexe zorg. De zorgzwaarte stijgt en doet dat niet alleen overdag. Dat heeft ook gevolgen voor de nachtelijke inzet van medewerkers. Zo zijn we gestart met de inzet van consultatieve IC-verpleegkundigen in de nachtdienst, dat is echt nieuw. Onze medewerkers in de verpleging en beveiliging zijn zeer betrokken en trots op de manier waarop wij met elkaar zorg verlenen. Door te zorgen voor goede voorzieningen rond het nachtwerk stellen wij hen in staat die kwaliteit er ook in de nachtdienst in te leggen. Onze inzet bestaat uit projecten rond de werkroosters, voedingsvoorlichtingsprojecten, maar ook de concrete mogelijkheid om echt gezonde maaltijden te genieten in en rond de nachtdienst. Dat is niet alleen belangrijk voor het hier en nu, maar zeker ook voor de toekomst. De zorgvraag verandert, we moeten voortdurend efficiënt blijven werken en we moeten uiteindelijk allemaal langer doorwerken. Als je in die situatie in een 24/7 zorgorganisatie wilt werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dan ontkom je niet aan aandacht voor de specifieke kenmerken en moeilijkheden van nachtarbeid. Wij voorzien als management dan zeker ook dat onze aandacht voor Nachtarbeid geen eenmalige oefening is geweest. De verkiezing was een mooie impuls, heeft dingen zichtbaar gemaakt en onze aandacht geborgd! Ik raad collega’s in andere organisaties dan ook zeker aan om met oprechte belangstelling eens een dienst mee te lopen in de nacht, in hun eigen proces.”

UMCG, Nachtwerkgever van het Jaar 2014

UMCG, Nachtwerkgever van het Jaar 2014

 

 

Deel dit: